ПРАВИЛА ТА УМОВИ

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ МОМЕНТОФУД

Сервіс МОМЕНТОФУД забезпечує за он-лайн дорученням користувача замовлення страв за цінами ресторанів-партнерів та їх доставку.

Викладеним нижче МОМЕНТОФУД надає публічну пропозицію укладання електронного договору доручення на умовах, викладених тут, в Політиці Конфіденційності, Політиці про файли Cookies та інших документах, опублікованих загальному доступі на Сервісі, за яким користувач доручає МОМЕНТОФУД виконати замовлення за плату (далі – Угода).

Угода укладається на невизначений строк. Акцептування цієї угоди Користувачем здійснюється шляхом підтвердження прийняття її умов. Угода вважається припиненою з моменту закриття користувачем свого профілю в Сервісі МОМЕНТОФУД та/або у разі неприйняття Користувачем змін та доповнень до Угоди.

Сервіс МОМЕНТОФУД здійснює свою діяльність в межах м. Одеса щоденно з 10:00 до 22:00. ЗМІСТ

ЗМІСТ УГОДИ:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

МОМЕНТОФУД - Товариство з обмеженою відповідальністю «МОМЕНТОФУД» (код за ЄДРПОУ 43128487, місцезнаходження: м.Одесса, вул. Канатна, 22, оф. 43), що є повіреним за умовами цієї Угоди.

Сервіс МОМЕНТОФУД (або Сервіс) – це технологічна платформа, розміщена за адресою https://momentofood.com в мережі Інтернет та у мобільних застосунках на AppStore та PlayMarket, котра надає Користувачам широкі можливості швидкого і простого пошуку Товару та здійснення Замовлення в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

Користувач - юридична особа або фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, та розміщує Замовлення на Сервісі, що є довірителем за умовами цієї Угоди.

Товар - готові страви, продовольчі та непродовольчі товари, які доступні до замовлення у сервісі МОМЕНТОФУД, та доставляються Користувачу на умовах, визначених цією Угодою.

Замовлення – електронне доручення Користувача на придбання і доставку Товару, здійснена із використанням Сервісу.

Винагорода МОМЕНТОФУД – плата Користувача за виконання доручення.

Доставка – додаткові витрати сервісу МОМЕНТОФУД, пов’язані із виконанням замовлення Користувача. Вартість цих витрат може входити у вартість винагороди МОМЕНТОФУД або повинна бути оплачена додатково. Інформація про вартість доставки зазначається у Замовленні до моменту оплати.

Партнери – заклади громадського харчування, суб’єкти господарювання, котрі надають інформацію про Товар для розміщення на Сервісі з метою його замовлення Користувачем

Служба доставки - спеціалісти із доставки або суб’єкти господарювання, котрі здійснюють Доставку Замовлення Користувачу.

Оператор послуг платіжної інфраструктури - ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАЄНС", іменоване надалі "Фінансова Компанія" (Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 419 від 22.10.2013г., Ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 21 від 20.11.2014р.), що здійснює обробку платежів через Систему інтернет-платежів FONDY (Система FONDY).

2.ПРЕДМЕТ

 • 2.1. МОМЕНТОФУД за дорученням Користувача надає послуги щодо укладання договорів купівліпродажу Товару від імені та за рахунок Користувача у Партнерів та організації доставки Товару.
 • 2.2. Сторони погодили, що для виконання цієї Угоди Користувач не зобов’язаний надавати МОМЕНТОФУД довіреність. Ця Угода є достатнім та належним уповноваженням МОМЕНТОФУД здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Користувача.
 • 2.3. Користувач доручає МОМЕНТОФУД забезпечити розрахунок за Товар безпосередньо з Партнером та/або через Систему інтернет-платежів FONDY.
 • 2.4. МОМЕНТОФУД не є продавцем Товару та виконавцем щодо приготування Товару, у тому числі в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».
 • 2.5. МОМЕНТОФУД не є відповідальним за наявність, кількість, склад та якість Товару.
 • 2.6. Будь-які скарги щодо наявності, якості, кількості та складу Товару, а також інших умов реалізації Товару, можуть бути направлені Партнеру.

3.ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 • 3.1. Використання Сервісу Користувачем свідчить про повне розуміння Користувачем умов цієї Угоди та їх прийняття.
 • 3.2. Використання Сервісу Користувачем підтверджує його згоду на отримання повідомлень рекламного характеру від МОМЕНТОФУД.
 • 3.3. Користувач розуміє, що Сервіс та окремі елементи Сервісу, зокрема фотографії Продукції та позначення, в тому числі комерційні позначення та торговельні марки Партнерів, охороняються правом інтелектуальної власності.
 • 3.4. Користувач зобов’язується утримуватися від будь-якого порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сервісі.
 • 3.5. Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру.

4.ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

 • 4.1. Істотні умови Замовлення, вартості Товару та його Доставки містяться в загальному доступі на Сервісі.
 • 4.2. Замовлення Товару Користувачем можливе лише за умови його наявності у Партнера. У випадку відсутності у Партнера замовленого Користувачем Товару, МОМЕНТОФУД має повідомити Користувача про це телефоном та/або через месенджер, який зв’язаний із його номером телефону (Viber, WhatsApp, Telegram), протягом 15 хвилин після здійснення Замовлення.
 • 4.3. Користувач зобов’язаний під час здійснення Замовлення надати Сервісу достовірну інформацію щодо адреси доставки, номеру телефону, кількості Товару.
 • 4.4. У випадку, якщо Користувач має алергію на будь-які інгредієнти, він зобов’язаний повідомити про це Сервіс не пізніше, ніж через 10 хвилин після здійснення Замовлення.
 • 4.5. Замовлення здійснюється особисто Користувачем на Сервісі.
 • 4.6. Користувач погоджується, що МОМЕНТОФУД надає послуги на умовах «як є», а також не є відповідальним за наявність, кількість, склад, якість Товару та будь-які затримки та перешкоди у функціонуванні платіжних систем.
 • 4.7. Користувач усвідомлює, що зображення Товару на Сервісі має художнє оформлення, а тому може відрізнятися від реального вигляду Товару.

5.СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 5.1. Момент прийняття Замовлення Партнером та строк виконання Замовлення Користувача визначається з урахуванням кількості замовлень Партнера, навантаження Служби Доставки та відстані від закладу Партнера до Користувача.
 • 5.2. Інформація щодо строку виконання Замовлення Користувача, надана під час підтвердження Замовлення, є орієнтовною та може не враховувати окремі обставини, зокрема щодо заторів на автошляхах, погодних умов тощо.

6.СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 6.1. Користувач має право скасувати Замовлення Товару не пізніше, ніж через 10 хвилин після здійснення Замовлення на Сервісі.
 • 6.2. У випадку скасування Замовлення Товару Користувачем пізніше, ніж у визначений строк, Користувач зобов’язаний сплатити вартість Товару та послугу Доставки. В такому випадку, Користувачу не повертається вартість Товару та Доставки.
 • 6.3. МОМЕНТОФУД та Партнер мають право скасувати Замовлення без погодження із Користувачем. У випадку якщо МОМЕНТОФУД або Партнер скасовує Замовлення, Користувачу протягом 3 банківських днів з моменту скасування Замовлення повертається сплачена вартість Замовлення та Доставки.

7.ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 7.1. Користувач зобов’язаний забезпечити прийняття Замовлення за вказаною адресою доставки та його оплату.
 • 7.2. Замовлення Товару вважається виконаним з моменту його передачі Службою доставки Користувачу або його представнику.
 • 7.3. Користувач отримує електронну квитанцію за Замовлення в профілі Користувача на Сервісі МОМЕНТОФУД.
 • 7.4. У випадку відсутності Користувача за адресою доставки довше, ніж 10 хвилин з моменту прибуття Служби доставки, неможливості вручення Товару Користувачу або його представнику з вини Користувача, відмови Користувача від Товару (за винятком відмови від Товару неналежної якості у порядку, визначеному Угодою), Користувач зобов’язаний сплатити вартість Замовлення. В такому випадку, Користувачу не повертається оплачена вартість Товару та послугу Доставки.
 • 7.5. Якщо Користувач вважає, що доставлений Товар є неналежної якості або не відповідає кількісті та складу замовленого на Сервісі Товару, він зобов’язаний негайно після прийняття Товару направити скаргу та фотографії та/або відеозапис доставленого Товару до МОМЕНТОФУД шляхом передачі її електронною поштою вказаною на сайті https://momentofood.com або за допомогою телефонного зв’язку / месенджерів.
 • 7.6. У випадку задоволення МОМЕНТОФУД скарги Користувача, повернення коштів здійснюється у формі, якою здійснювалась оплата, протягом 10 банківських днів, якщо інше не передбачено домовленістю між МОМЕНТОФУД або Партнером та Користувачем.
 • 7.7. МОМЕНТОФУД має право відмовити Користувачу, котрий попередньо відмовлявся та/або скасовував Замовлення, у виконанні Замовлення, якщо обрано спосіб оплати «під час отримання замовленого Товару».

8.ОПЛАТА

 • 8.1. Користувач визнає, що використання Сервісу призведе до виникнення зобов’язань з оплати виконання Замовлення. Опублікована на Сервісі ціна Товару включає винагороду МОМЕНТОФУД, але не включає Доставку. Вартість Замовлення є сумою ціни Товару та Доставки і визначається на Сервісі. Вартість Замовлення включає усі податки. Вартість Замовлення зазначається в електронному рахунку, оплатою якого Користувач підтверджує надання Замовлення.
 • 8.2. Партнер та МОМЕНТОФУД мають право змінювати вартість Товару та Доставки в односторонньому порядку. Партнер та МОМЕНТОФУД не мають права змінювати вартість Товару та Доставки щодо Замовлень, які були прийняті до виконання, окрім випадків якщо помилка щодо вартості Товару трапилася через несправну роботу Сервісу.
 • 8.3.   Способи оплати за Товар та Доставку:
 • •  Безготівковий он-лайн розрахунок банківською карткою Visa, MasterCard через Систему інтернет-платежів FONDY під час здійснення Замовлення.
 • •  Готівковий розрахунок або безготівковий за допомогою POS-терміналу під час отримання замовленого Товару.
 • 8.4. У випадку оплати банківською карткою, обробка платіжної інформації Користувача відбувається оператором послуг платіжної інфраструктури. МОМЕНТОФУД, Партнер, Служба Доставки не здійснюють в будь-якій формі обробку платіжної інформації Користувача. 8
 • 8.5. Користувач здійснює оплату за Товар та Доставку Замовлення на рахунок МОМЕНТОФУД.
 • 8.6. Партнер доручає МОМЕНТОФУД отримати оплату Користувача вартості Товару.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 9.1.   Користувач погоджується, що МОМЕНТОФУД не несе відповідальність за:
 • •достовірність інформації, наданої Користувачем, зокрема щодо адреси доставки;
 • •  перешкоди та затримки в діяльності операторів послуг платіжної інфраструктури;
 • •  швидкість роботи та/або будь-які інші збої в функціонуванні Сервісу.
 • 9.2. МОМЕНТОФУД несе відповідальність перед Користувачем в межах вартості Замовлення.
 • 9.3. Користувач зобов’язується відшкодувати збитки, понесені МОМЕНТОФУД, Партнером та/або Службою доставки, у зв’язку із виконанням Замовлення на підставі інформації недостовірно наданої Користувачем.

10.ВНЕСЕННЯ ЗМІН

 • 10.1. Угода може бути змінена та/або доповнена МОМЕНТОФУД в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її публікації на веб-сторінці https://momentofood.com, якщо інше не встановлено новою редакцією Угоди.
 • 10.2. Продовження використання Сервісу Користувачем після зміни та/або доповнення Угоди вважається прийняттям нової редакції Угоди.
 • 10.3. У випадку незгоди із новою редакцією Угоди, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сервісу.

11.ЛІЦЕНЗІЯ та ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

 • 11.1. Відповідно до Угоди МОМЕНТОФУД надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличні, іменну ліцензію, яка не підлягає субліцензування на: (i) доступ до додатків і використання додатків на особистому пристрої виключно з метою користування Сервісом (іi) використання будь-якого змісту, інформації та супутніх матеріалів та доступу до них через надання послуг виключно для особистого некомерційного використання. Будь-які права, явно не передбачено цим документом, зберігаються за МОМЕНТОФУД і її ліцензіарів.
 • 11.2. Користувач не має права: (i) видаляти будь-які згадки про авторське право, торгову марку або інші вказівки правовласника в будь-якій частині Сервісу; (іi) відтворювати, змінювати, готувати похідні роботи, засновані на сервісі, розподіляти, передавати права на використання послуг, здавати в оренду, продавати, перепродувати, передавати, оприлюднити, публічно виконувати, пересилати, передавати в ефір або інакше використовувати Сервіс, якщо МОМЕНТОФУД не було надано на це відповідного дозволу; (іii) декомпілювати, перепроектувати або демонтувати Сервіс, крім випадків, передбачених чинним законодавством; (іv) прив'язуватися до будь-якої частини Сервісу, дзеркально відображати будь-яку частину Сервісу або створювати фрейм будь-якій частині Сервісу; (V) виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації, розгляду або застосування іншого способу збору даних будь-якій частині Сервісу або незаконного перешкоджання, або блокування виконання та/або обмеження функціональності будь-якого аспекту Послуг; або (vi) намагатися отримати несанкціонований доступ до Сервісу або порушити будь-який аспект Сервісу або пов'язаних з ними систем або мереж.
 • 11.3. Сервіс та усі права, викладені в цьому документі, виступають і залишаються власністю МОМЕНТОФУД або її ліцензіарів. Ні ця Угода, ні використання Користувачем Сервісу не передають і не надають йому прав: (i) на Сервіс або пов'язані з ними права, крім обмеженою ліцензії, наданої вище; і (ii) на використання фірмового найменування, логотипу найменувань продуктів або послуг, торгових марок або знаків обслуговування МОМЕНТОФУД або його ліцензіарів або посилань на них.

12.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 • 12.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Угоди, регламентуються нормами чинного законодавства України.
 • 12.2. Сторони зобов‘язуються прикласти всіх зусиль для того, щоб спірні питання по виконанню або тлумаченню Угоди вирішувалися шляхом переговорів.
 • 12.3. Усі спори, які виникають з Угоди або у зв'язку з нею, зокрема, щодо її тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України. У разі непідсудності спору Постійно діючому третейському суду при Торгово-промисловій палаті України, Сторони Угоди можуть передати спір на розгляд до суду загальної юрисдикції.
 • 12.4. Ми високо цінуємо високі стандарти якості Товару, що пропонується Партнерами на Сервісі. У випадку наявності будь-яких скарг або зауважень щодо Товару Партнерів, просимо надсилати їх на електронну адресу help@momentofood.com. Ми докладемо максимум зусиль для врегулювання спору між вами та Партнерами.
 • 12.5. Ми високо цінуємо високі стандарти Доставки, що надається Користувачу Службою доставки. У випадку наявності будь-яких скарг або зауважень щодо Доставки, просимо надсилати їх на електронну адресу help@momentofood.com. Ми докладемо максимум зусиль для врегулювання спору між вами та Службою доставки.